Захирлын өрөөний үйлчилгээний багц

Албан томилолт, аялалын үед ч таныг илүү үр бүтээлтэй байлгах үүднээс өөрийн ажлын байрандаа байгаа мэт нөхцөлийг бүрдүүлэх сарын багц болон богино хугацаагаар сонгон үйлчилгээнүүдийг үзүүлнэ. 

 • Бүрэн тохижуулсан, бүрэн  тавилгатай, айр кондишнтой өрөөнүүд
 • Өндөр хурдны интернет
 • Видео/Аудио хурлын төхөөрөмжүүд
 • Бүрэн тохижуулсан, айр кондишнтой хурал, уулзалтын өрөөнүүд
 • Цай, кофе, халуун хүйтэн ундаа
 • Нэр хүнд бүхий бизнесийн төвд байнгын хууль ёсны хаяг
 • Шуудангийн хайрцаг
 • Мэргэжлийн нарийн бичгийн даргын угтах үйлчилгээ
 • Факс
 • И-мэйлд хариулах, дамжуулах
 • Банкинд данс нээлгэх
 • Шуудан хүлээн авах, илгээх, дамжуулах
 • Дуут шуудангийн хайрцаг, дуут шуудан илгээх
 • Нарийн бичгийн үйлчилгээ
 • Хадгаламжийн хайрцагийн үйлчилгээ
 • Cisco фирмийн дүрсээ харж ярих, хамтарч ажиллах Жаббер, Вебекс үйлчилгээ
 • Уртасгасан цагаар ажиллах болотжтой
 • Cisco фирмийн дүрсээ харж ярих утас-орон нутгийн болон олон улсын дуудлага хийх
 • Компьютер түрээслэх
 • Хэвлэх, олшруулах, сканнердах, факсын машин ашиглах
 • Мэргэжлийн туслалцаа авах