Бизнесийг дэмжих үйлчилгээнүүд

Танай компани шинээр байгуулагдаж байгаа эсвэл үйл ажиллагаа тань жигдэрсэн байгаа эсэхээс үл хамааран бид танд хэрэгцээтэй байгаа бизнесийг тань дэмжих үйлчилгээг үзүүлж хамтран ажиллахад бэлэн байна.

 • Видео гүүр үүсгэн харилцагч байгууллага, эмнэлэг, сургууль зэрэгтэй холболт хийх
 • Хурал, зайны сургалтуудыг зохион байгуулах буюу зайнаас оролцуулах
 • Хуулийн болон нягтлан бодохын бүртгэл, татварын зөвлөх зэрэг мэргэжлийн үйлчилгээ авахад зуучлах
 • Мэдлэгээ хуваалцах (Лекц, практик сургалт, видео сургалт, онлайн курс гэх мэт...)
 • Бизнес лаборатори (Бизнесийн байгууллагуудын хүсэлтээр)
 • Олон улсын хэвлэл мэдээллийн төв, Олон улсын хэвлэл мэдээллийн хурал (Хүсэлтээр интернетээр шууд цацагдана)
 • Бизнесийн үйчилгээ: Нарийн бичиг, компанийн бүртгэл хийх, нягтлан бодох бүтгэл, татвар, виз мэдүүлэх, урилга, зочид буудалд захиалга өгөх, тээврийн хэрэгслээр үйлчлэх
 • Цахим сүлжээний маркетинг (Хэрэглэгчийн хүсэлтээр)
 • Машин (жолоочтой) түрээслэх, хадгаламжийн хайрцаг, мини-бар, цай, кофе, уух зүйлс, зочид буудал/нислэг захиалах, хүргэх тосох зэрэг нэмэлт үйлчилгээ
 • Хэрэглэгчийн хүсэлтээр бусад арга хэмжээнүүд болон аутсорсингийн үйлчилгээнүүд
 • Олон улсын болон дотоодоос дуут шуудан,  хурлын дуудлага авах
 • Сонголтоор утасанд хариулах ба дэлгэцэнд харах үйлчилгээ
 • Хэд хэдэн утас руу дуудлага шилжүүлэх
 • Дотоодын суурин болон гар утасны дугаар
 • Утас эсвэл и-мэйлээр ирсэн дуут шууданг явуулах
 • Аюулгүй, нууцлалтай сүлжээ
 • Орчин үеийн бизнесийн тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглах
 • Дотоод сүлжээг ашиглан хялбараар өөрийн компютерээс хэвлэх
 • Сканнер ашиглан баримтыг өөрийн компютеррүү сканнердэх зэрэг болон бусад