Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Биечлэн оролцох хурал, уулзалт, сургалтын өрөөнүүдийг ашиглан цаг, мөнгө хэмнэх боломжийг бид санал болгож байна.